Faillissement
Het doel van een faillissement is dat uw vermogen wordt vereffend. Dit is de taak van de curator: hij onderzoekt wat uw vorderingen en schulden zijn en handelt deze af. De curator heeft verschillende taken en bevoegdheden om uw faillissement af te wikkelen.


Faillissement: Vereffening van uw vermogen

Het doel van een faillissement is dat uw vermogen wordt vereffend. Dit is de taak van de curator: hij onderzoekt wat uw vorderingen en schulden zijn en handelt deze af. De curator heeft verschillende taken en bevoegdheden om uw faillissement af te wikkelen.
 • Afspraken over inkomsten tijdens het faillissement
  Hebt u tijdens het faillissement inkomsten, dan komen deze in principe bij de boedel. De curator maakt hierover afspraken met u.
 • Ongedaan maken van financiŽle handelingen
  Het kan zijn dat u voor de datum van de faillissementsverklaring handelingen heeft verricht waardoor schuldeisers minder kans maken op hun geld. De curator kan in zo'n geval deze handelingen ongedaan maken.
 • Bestuurders privť aansprakelijk stellen
  Ontdekt de curator dat bestuurders misbruik hebben gemaakt van de failliete onderneming ('kennelijk onbehoorlijk bestuur'), dan kan hij ze privť aansprakelijk stellen voor een boedeltekort. Privť bezittingen moeten bijvoorbeeld worden geveild. De opbrengsten komen ten goede van de schuldeisers.

  Let op! U maakt zich ook schuldig aan 'kennelijk onbehoorlijk bestuur' als u de jaarrekening niet opstelt en deponeert bij de kamer van koophandel.

 • Opleggen dwangakkoord aan schuldeisers
  Soms is het mogelijk schuldeisers een faillissementsakkoord aan te bieden. In dat geval ontvangen schuldeisers een percentage van de vordering en schelden ze de rest van het uitstaande bedrag vrij. De curator kan een dwangakkoord opleggen aan schuldeisers die hier niet aan mee willen werken

Faillissement: BeŽindiging van het faillissement

De curator heeft zijn werk afgerond als het vermogen van de failliete onderneming is vereffend. Dan zijn de schulden en vorderingen in kaart gebracht en andere zaken afgewikkeld.

Op dat moment kan het faillissement worden beŽindigd:

 • De curator draagt de beŽindiging van het faillissement voor aan de rechter-commissaris.
 • De rechter-commissaris draagt de beŽindiging voor aan de rechtbank.
 • Na het akkoord van de rechtbank wordt het faillissement opgeheven.
 • De failliete onderneming houdt in de regel op te bestaan.