Surseance van betaling: Surseance verzoeken

Als u uitstel van betaling nodig hebt, kunt u uw verzoek richten tot de rechtbank.

Aan uw verzoekschrift voegt u een overzicht toe met een weergave van de financiŽle stand van zaken van uw onderneming. U en uw zakelijk vertegenwoordiger moeten het verzoekschrift ondertekenen.

De rechter bepaalt hoe reŽel de kans is of u uw schuldeisers op termijn kunt betalen. Dit doet hij aan de hand van de baten, lasten en de te vorderen bedragen van schuldeisers.

Surseanceverlening
Als de rechter uw surseanceverzoek reŽel acht, honoreert hij het direct, maar voorlopig. Op korte termijn stelt hij de datum voor de behandeling van het verzoek vast.

De rechter verleent de surseance voor maximaal anderhalf jaar. U kunt ťťn of meerdere keren verlenging van de surseance aanvragen.

Geen surseanceverlening
De rechter verleent geen surseance als:

  • er vrees bestaat dat uw bedrijf de schuldeisers zal proberen te benadelen;
  • een schuldeiser, die eenvierde van het totale schuldbedrag heeft te vorderen, tegen de definitieve surseance is;
  • eenderde van het aantal schuldeisers tegen is;
  • er aanwijzingen zijn dat uw bedrijf ook op langere termijn niet aan de financiŽle verplichtingen kan voldoen.

Verzoek om afkoelingsperiode
Als onderdeel van een surseance kunt u ook om een afkoelingsperiode verzoeken. Tijdens een afkoelingsperiode (meestal is dit een maand) is het voor derden onmogelijk om zaken uit uw onderneming op te eisen. Een verzoek om een afkoelingsperiode is bijvoorbeeld van belang als u te maken heeft met goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.


Surseance van betaling: Bewindvoerder

Vanaf het moment dat u surseance van betaling is verleend, houdt een bewindvoerder toezicht op de boedel. U houdt zelf het beheer over uw vermogen. FinanciŽle handelingen binnen het bedrijf mogen pas worden uitgevoerd als u en de bewindvoerder daar toestemming voor hebben gegeven.

Een bewindvoerder moet verantwoording afleggen aan een rechter-commissaris.

Surseance van betaling: Dwangakkoord

Tijdens de surseance probeert u een akkoord te bereiken met de schuldeisers. Als tweederde van de schuldeisers akkoord gaat met de regeling die u voorstelt, kunnen zij de overige schuldeisers dwingen zich daarbij neer te leggen. Voorwaarde is wel dat de 'dwingende' schuldeisers samen minstens drievierde van de vorderingen hebben uitstaan.