Schuldsanering: Speciale bijstandsregeling

Zelfstandigen die schulden hebben, kunnen aanspraak maken op een bijstandsuitkering op grond van het Bbz (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen).

Voor deze regeling kunt terecht bij de Sociale Dienst van uw gemeente. Een medewerker van de gemeente of van een andere instantie kan uw schuldenprobleem onderzoeken om vast te stellen of u aanspraak kunt maken op deze regeling.

Schuldsanering: Schuldbemiddeling

Bemiddelaars (accountants, advocaten, bedrijfsadviseurs of adviseurs via de gemeente) kunnen met uw schuldeisers onderhandelen over (gedeeltelijke) terugbetaling van uw schulden.

Het doel van een schuldsanering is om met uw schuldeisers tot een akkoord te komen. Daartoe stelt uw bemiddelaar hun een afbetalingsregeling voor. Soms kunt u gebruikmaken van een saneringskrediet.

Schuldsanering: Afbetalingsregeling

Het doel van een schuldsanering is enerzijds dat u aan het eind van de saneringsperiode verlost bent van uw schuld. Anderzijds moeten uw schuldeisers een (groot) deel van hun vorderingen ontvangen.

Een afbetalingsregeling houdt meestal in dat u drie jaar lang een deel van uw schulden terugbetaalt aan uw schuldeisers. U mag 95% van het bijstandsminimum zelf besteden. De overige 5% van uw inkomen gaat naar de schuldeisers. Na afloop van deze periode wordt het restant van uw schulden kwijtgescholden.

Als het niet mogelijk blijkt te zijn uw schuldeisers terug te betalen, moet u uw bedrijfsactiviteiten beŽindigen. Meestal leidt dit tot een faillissement.

Een voordeel van het akkoord, ook wel minnelijk akkoord, is dat u uw activiteiten kunt voortzetten. Schuldeisers krijgen een relatief groot deel van hun vorderingen terug.

Tijdens de periode van de sanering zult u een behoorlijke tijd een laag inkomen hebben. Daar staat tegenover dat na afloop van de regeling een nieuwe start mogelijk is.

Schakel een erkende schuldbemiddelaar in
Voor het werk van een particuliere schuldbemiddelaar moet u betalen. Bij de Sociale Dienst of afdeling Voorlichting van uw gemeente kunt u terecht voor adressen van erkende schuldbemiddelaars. Deze bemiddelaars zijn gegarandeerd deskundig en betrouwbaar. In de meeste gevallen vergoedt de gemeente de kosten voor hun werkzaamheden.

Let op! U moet altijd eerst proberen een minnelijk akkoord te sluiten, voor u gebruik kunt maken van de wettelijke schuldsanering.